Zlatne kapljice – donatori

  1. OŠ IVAN FILIPOVIĆ, VELIKA KOPANICA – 945,00kn
  2. DONACIJE GRAĐANA U SKLOPU MANIFESTACIJE „U SVIJETU BAJKI IBM“ I SMOTRE UČENIČKIH ZADRUGA BPŽ – 1000,00kn
  3. OŠ IVAN FILIPOVIĆ, PŠ BERAVCI – 400,00kn
  4. OŠ IVAN FILIPOVIĆ, PŠ JARUGE – 400,00kn
  5. GOSPOĐA VLATKA DRAGIĆ – 100,00kn
  6. OŠ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ, STRIZIVOJNA – 1435,50kn
  7. OŠ IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ, BUDAINKA, SLAVONSKI BROD – 2.150,00kn
  8. ĐURO ĐAKOVIĆ TEP d.o.o. – 1.000,00kn
  9. MIJO ĆOSIĆ – 300,00kn
  10. BLAŽENKA BRLOŠIĆ – 100,00kn
  11. OŠ IVAN FILIPOVIĆ, GUNDINCI – 1.500,00kn
  12. HSLS – 500,00kn
  13. AUTO-BOX – 200,00kn
  14. OPĆINA VELIKA KOPANICA – 2.000,00kn
  15. OŠ ANTUN MIHANOVIĆ, NOVA KAPELA – 1.750,00kn
  16. OŠ JOSIP KOZARAC, SLAVONSKI ŠAMAC – 1.715,00kn
  17. OŠ A.M. RELJKOVIĆ, BEBRINA – 980,00kn
  18. OBRTNIČKA KOMORA BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE – 4.000,00kn
  19. OŠ HUGO BADALIĆ, SLAVONSKI BROD – 2.067,00kn
  20. MARIJAN JURIĆ – 1.389,42kn
  21. JOSIP IVANKOVIĆ – 1.000,00kn
  22. OŠ MILAN AMRUŠ – 670,00kn
  23. OŠ STJEPAN ILIJAŠEVIĆ – 1.019,50kn
  24. OŠ HUGO BADALIĆ, SLAVONSKI BROD – 340,50kn
  25. ŠKOLA NOGOMETA GRANIČAR BRODSKI VAROŠ – 1.200,00kn
  26. DONACIJA GRAĐANA POVODOM MALIK DANA-500,00kn
  27. LOVAČKI SAVEZ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE – 1.000,00kn
  28. CAFFE BAR LUTVINKA – 270,00kn
  29. MIHAELA MATAIĆ – 600,00kn
  30. ANA P. – 800,00kn
  31. DONACIJA GRAĐANA POVODOM IZLOŽBE “MUZEJI U LONCU” U MUZEJU BRODSKOG POSAVLJA – 290,00kn
  32. OŠ D.TADIJANOVIĆ, SLAVONSKI BROD – 1.740,00kn
  33. ŽUPNI CARITAS ŽUPE SVIH SVETIH SESVETE – 10.000,00kn
  34. RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d. – 15.000,00kn
  35. OŠ VIKTOR CAR EMIN – DONJI ANDRIJEVCI – 1.500,00kn
  36. ANA TRAVNER, SESVETE – 10.000,00kn
  37. DONACIJA GRAĐANA – 2.000,00kn
  38. DONACIJA GRAĐANA – 2.000,00kn
  39. DONACIJA GRAĐANA – 2.000,00kn
  40. DONACIJA GRAĐANA – 2.000,00kn
  41. DONACIJA GRAĐANA – 2.000,00kn
  42. OŠ B.TADIJANOVIĆ, PODVINJE – PODCRKAVLJE – 2.810,00kn
  43. DEAN TOMIĆ, SIBINJ – 2.000,00kn
  44. ŽUPA BEZGREŠNOG SRCA MARIJINOG, BUDAINKA – 2.390,00kn
  45. OŠ IVAN MEŠTROVIĆ, VRPOLJE – 2.250,00kn
  46. ANA KRAJINA, SLAVONSKI BROD – 600,00kn
  47. ŽUPA SV. LEOPOLDA MANDIĆA, SLAVONSKI BROD – 1.420,00kn
  48. ŽUPA SV. MARIJA MAGDALENA, BEBRINA – 1.540,00kn
  49. BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA – 1.500,00kn
  50. ALIJA NAZIF, SLAVONSKI BROD – 100,00kn
  51. ANICA I MARINKO MANDIR, SLAVONSKI BROD – 100,00kn
  52. DONACIJA GRAĐANA – 400,00kn
  53. RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d. – 50.000,00kn
  54. TRAKOSTYAN TOURS d.o.o. – 500,00kn
  55. ANA ROSANDIĆ – 200,00kn
  56. ODJEL RADIOLOGIJE BOLNICE “Josip Benčević” Slavonski Brod – 1.200,00kn
  57. MARIO MANDŽUKIĆ – 50.000,00 kn
  58. PURUS TERRA j.d.o.o. – 500,00 kn
  59. KREŠIMIR ŠTARK – 100,00 kn
  60. MILAN KRAJAČIĆ – 51,43 kn
  61. BOŽIDAR PALAŠ – 10,00 kn
  62. VESNA ŠTEFIĆ – 1.000,00 kn
  63. IW KLUB SLAVONSKI BROD – 500,00 Kn
  64. OPĆINA VRPOLJE – 2.000,00 kn
  65. OPĆINA VELIKA KOPANICA – 3.000,00 kn
  66. OPĆINA SIKIREVCI – 3.000,00 kn
  67. OPĆINA GARČIN – 3.000,00 kn
  68. JOSIP BENIĆ – 400,00 kn
  69. UDRUGA ARTHEA- 50,00 kn
  70. STUDENTSKI KATOLIČKI CENTAR SL. BROD (donacija s humanitarnog koncerta duhovne glazbe) – 9.000,00 kn
  71. BIRO ULIČNI D.O.O. – 5.000,00 kn
  72. MEDICINSKO – BIOKEMIJSKI LABORATORIJ – 5.000,00 kn
  73. MEDICINSKO – BIOKEMIJSKI LABORATORIJ – 5.000,00 kn
  74. GRUNDFOS SALES CROATIA D.O.O. – 5.500,00 kn
  75. VOLONTERSKI KLUB OŠ ANTUN MIHANOVIĆ SLAV. BROD – 3.000,00 kn
  76. KAUFLAND-5.000,00 kn
  77. PURUS TERA j.d.o.o.-300,00 kn

UKUPNO: 248.283,35 kn

HVALA!