Završna konferencija projekta „ I ja radim i doprinosim! “

Objavljeno: 22. 05. 2018 - EU projekti

Europska unija

 

Dana 21. svibnja 2018. godine s početkom u 12:30 sati, u Eko-etno salašu hotela Savus održana je završna konferencija projekta „ I ja radim i doprinosim!“ koji je pri kraju provedbe.

Pozivu na završnu konferenciju odazvali su se predstavnici lokalne vlasti, institucija, organizacija civilnog društva te lokalnih i regionalnih medija. Predsjednica Udruge osoba s intelektualnim teškoćama mr.sc Mirjana Jakovčev pozdravila je sveprisutne u ime svih korisnika i članova Udruge. Istaknula je kako smo projektom „ I ja radim i doprinosim!“ utjecali na uklanjanje društvenih prepreka pri zapošljavanju osoba s intelektualnim teškoćama. Predsjednica udruge kao važno istaknula je da podizanjem kvalitete života onih najslabijih i najranjivijih skupina podižemo i kvalitetu vlastitog života. Prisutne je pozvala da i nadalje prate i podrže rad Udruge kroz održivost rezultata projekta „ I ja radim i doprinosim! “.

Voditeljica projekta Magdalena Janković prezentirala je ostvareno u projektu te izlaganjem detaljno prošla kroz provedene aktivnosti i ostvarene ciljeve.

Ciljne skupine tijekom provedbe projekta su bili nezaposleni članovi društvenog poduzeća Regoč: 13 nezaposlenih osoba s manjim intelektualnim teškoćama, 10 nezaposlenih članova društvenog poduzeća – roditelji, 5 zaposlenih u društvenom poduzeću,10 osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada, 3 nezaposlena volontera, stanovništvo Brodsko-posavske županije.

Navela je kako ostvareni ciljevi tijekom provedbe projekta su da su zaposlenici društvenog poduzeća osnaženi za upravljanje društvenim poduzećem. Nezaposleni članovi su stekli potrebna znanja i vještine te su osnaženi za rad u društvenom poduzeću Regoč, te je podignuta svijest stanovnika Brodsko-posavske županije o društvenom poduzetništvu i društvenom poduzeću Regoč.

Jedna od aktivnosti je i Dan društvenog poduzeća, održan 30. travnja 2018. godine, a izradili su i brošuru kojom su pokušali podići razinu svijesti stanovništva Brodsko-posavske županije o tome što je to društveno poduzetništvo, te kako glavnu ulogu u tom društvenom poduzetništvu igraju upravo članovi Udruge Regoč. Organizirana su i studijska putovanja, u Padovu u Italiji, te u Zagreb, Čakovec i Križevce u RH. Ostvarenjem općeg cilja projekta – Kroz razvoj društvenog poduzetništva doprinijeti održivom financiranju i olakšati pristup tržištu rada ranjivim skupinama, doprinijeti ćemo osiguranju kapaciteta i promicanju društvenog poduzetništva u Brodsko-posavskoj županiji.

U nastavku nam je voditeljica istaknula ciljeve održivosti te da će nakon završetka provedbe projekta polaznici edukacija nastaviti primjenjivati stečeno znanje. Zaposlenici će raditi na poboljšanju upravljanja društvenim poduzećem,a nezaposleni članovi i budući zaposlenici društvenog poduzeća će primjenjivati nove vještine u izradi ukrasnih i uporabnih predmeta.Nova znanja pomoći će im i u kreiranju novih projekata baziranih na društvenom poduzetništvu.

Nakon održane prezentacije svi prisutni su pozvani na imanje Udruge Regoč u Bukovlje kako bih imali priliku vidjeti ukrasne i uporabne predmete koji su rezultat rada i truda prije navedenih radionica.

Projekt „ I ja radim i doprinosim!“ sufinanciran je od strane Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program “ Učinkoviti ljudski potencijali “ 2014. – 2020., u okviru natječaja „Poticanje društvenog poduzetništva“. Ukupna vrijednost projekta je 639.598,48 kuna, a provodi se u razdoblju od 1. lipnja 2017. do 31. svibnja 2018. godine.

Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr i  www.esf.hr