UP.02.2.2.09. „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II“

Objavljeno: 26. 10. 2018 - EU projekti

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je prvu odluku o financiranju u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.09. „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II“. Udruga Regoč je prijavom projekta „Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim teškoćama i invaliditetom Slavonski Brod“ na ovaj Poziv u partnerstvu s dvije srodne udruge iz Dubrovnika, Rina Mašera i Poseban prijatelj, osigurala nastavak pružanja usluge osobne asistencije za ukupno 22 osobe s intelektualnim teškoćama i invaliditetom u iznosu od 2.495.675,41kn.

1. odluka o financiranju