Informatička radionica

Održava se 1x tjedno po dva sata.
U ovoj radionici korisnici se osposobljavaju za korištenje nekih programa poput Worda i Painta, kako bi stekli vještine rada na računalu i uspjeh zbog usvajanja novih znanja što pomaže pri podizanju samopoštovanja. Ova radionica povezana je sa fotografskom radionicom jer u njoj članovi uče staviti fotografije sa digitalnog fotoaparata na računalo, obraditi fotografije koje su sami uslikali,izraditi ih putem računala i printera. Članovi svoje fotografije prikazuju građanstvu na raznim izložbama.

Na Korzu našeg grada članovi su slikali prolaznike i poklanjali im fotografije koje su sami izradili, te tako pokazali vrijednost svoga rada.
Broj čanova prosječno je 10.