Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s intelektualnim teškoćama

Objavljeno: 07. 08. 2017 - Vijesti

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Regoč Slavonski Brod nastavlja s provedbom projekta Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim teškoćama Slavonski Brod drugu godinu zaredom. Projekt je sufinancirala Europska unija kroz Europski socijalni fond u sklopu Poziva razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – UP.02.2.2.02.

Osobe s najtežim intelektualnim teškoćama u svakodnevnom životu nisu u mogućnosti obavljati aktivnosti svakodnevnog života i to od najjednostavnijih aktivnosti i zahtjeva kao što su kretanje, hranjenje, okretanje u krevetu, transfer krevet-kolica, obavljanja osnovnih higijenskih potreba do aktivnosti socijalizacije i integracije. S obzirom na teške intelektualne teškoće, svima im je oduzeta radna sposobnost. Svemu tome značajno pridonosi i nepristupačnost izgradnje okoliša i nedovoljna senzibiliziranost šire društvene zajednicu u kojoj još uvijek dominiraju predrasude, a ne rijetko dolazi i do diskriminacije osoba s invaliditetom. Pomagači su uglavnom ukućani, rođaci i prijatelji, ali potpora osobama se pruža u vrijeme koje je pogodno pomagačima. Stoga se osobe u pravilu zatvaraju u “sofisticirane samce”, rijetko izlaze, postaju depresivni ili imaju druge oblike neprimjerenog ponašanja (vikanje, bježanje, agresivnost i sl.) Posebni problemi javljaju se u ruralnim sredinama u kojima između ostalog nisu razvijene niti druge socijalne usluge, a stigmatizacija je još daleko veća osobama koje se kreću uz pomoć. Time im se onemogućavaju i osnovne usluge čak i za zdravstvenu zaštitu. Teškoće se multipliciraju zbog bolesti i starenja pomagača tako da kada ukućani nisu više u mogućnosti pomagati osobe su prinuđene otići u instituciju, koja nije njihov izbor, nego nužda i u kojoj gube samostalnost koju su imali, ali i svoju lokalnu zajednicu i okruženje. Osobama s intelektualnim teškoćama i članovima njihovih obitelji je od izrazito velike koristi pružanje usluge osobne asistencije što za njih znači 100% podrška u aktivnostima koje su u skladu s njihovim potrebama i željama. Realizacija projekta će pokazati da su korisnici usluge osobne asistencije unaprijedili kvalitetu svakodnevnog života. Također obitelji izražavaju zadovoljstvo jer su dobile sigurnost da će njihovim članovima moći pomagati druge osobe i u trenutku kada oni to više ne mogu, zajedno će prihvatiti prisutnost “treće” osobe u kući koja nije smetnja niti teret već pomagač cijeloj obitelji. Tim više što na taj način znaju da će osoba moći i dalje ostati u svom domu i lokalnoj zajednici. U mnogim slučajevima obitelji naglašavaju da imaju i nešto slobodnog vremena za sebe, te da su im se kvaliteta života i odnosi u obitelji poboljšali.