Posjeta udruzi ‘Neven’ Đakovo – 19.10.2016.

Objavljeno: 21. 10. 2016 - Galerija

14720576_1282122791810575_3727687533355155274_n
Bili smo na prijateljskom susretu udruga u organizaciji Udruge “Neven” u Đakovu.