O udruzi


Radno vrijeme: svaki radni dan od 8-16 h

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Regoč Slavonski Brod je dobrovoljna, socijalna, nestranačka i neprofitna udruga civilnog društva osoba s intelektualnim teškoćama, njihovih roditelja, skrbnika i zakonskih zastupnika te stručnjaka i ostalih fizičkih poslovno sposobnih osoba koje imaju interes za rad Udruge. Udruga djeluje 35 godina, a preregistrirana je 1998. godine. Udruga broji 286 članova, dok svakodnevno u udrugu dolazi 40 – 45 članova. Prostore za rad udruzi je dodijelio Grad Slavonski Brod na korištenje bez naknade uz plaćanje režijskih troškova. U udruzi su preko trogodišnjeg programa preko Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku zaposlene četiri osobe na neodređeno.

Ciljevi Udruge sukladno Statutu su:

 • unaprijediti kvalitetu življenja osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji,
 • unaprijediti prava osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji u skladu s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom,
 • okupiti i potaknuti osobe s intelektualnim teškoćama, članove njihovih obitelji, skrbnike, stručnjake, građane i cjelokupnu javnosti za izvršavanje aktivnosti koje idu u korist osoba s intelektualnim teškoćama i utječu na poboljšanje kvalitete života u svim životnim razdobljima,
 • pružiti podršku obiteljima u suživotu s osobom s intelektualnim teškoćama, informirati roditelje i obitelji osoba s intelektualnim teškoćama o pravima i mogućnostima zbrinjavanja razvojem sustava samostalnog življenja i drugih oblika zaštite svojih članova u cilju izjednačavanja mogućnosti,
 • potaknuti razvoj socijalne pravednosti i jednakih mogućnosti za osobe s intelektualnim teškoćama i spriječiti diskriminaciju, predrasude i stereotipe,
 • senzibilizirati javnost o važnosti uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji u život lokalne zajednice,
 • razviti i unaprijediti politike u području invaliditeta, posebice politike za osobe s intelektualnim teškoćama putem djelovanja na lokalne, regionalne i nacionalne institucije Republike Hrvatske,
 • potaknuti razvoj i unaprijediti suradnju s drugim udrugama, ustanovama, znanstvenim i stručnim djelatnicima koji rade na poboljšanju kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama u zemlji i inozemstvu,
 • potaknuti razvoj volonterstva,
 • potaknuti razvoj humanitarnog djelovanja,
 • potaknuti razvoj lokalne zajednice,
 • potaknuti razvoj socijalnog poduzetništva,
 • potaknuti razvoj i promicanje kulturne baštine, tradicije i običaja,
 • zaštita okoliša i očuvanje prirode.

Aktivnosti Udruge Regoč:

 • Okupljanje roditelja i osoba s intelektualnim teškoćama.
 • Snimanje socio ekonomske situacije obitelji i rješavanja socijalnih i drugih problema u obitelji.
 • Praćenje  potreba osoba s intelektualnim teškoćama.
 • Javno zagovaranje potreba osoba s intelektualnim teškoćama.
 • Predlaganje izmjena i dopuna postojećih i donošenje novih zakonskih propisa u korist osoba s intelektualnim teškoćama.
 • Poticanje mjera za unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite, odgoja, obrazovanja i rehabilitacije.
 • Zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama.
 • Uključivanje u život lokalne zajednice i organiziranje raznih edukacija za obitelji, osoba s intelektualnim teškoćama, volontere i stručnjake.
 • Poludnevni boravak- financiran preko trogodišnjeg programa Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.
 • Svladavanje aktivnosti svakodnevnog života (briga o sebi , kupovanje i  rukovanje novcem, kretanje gradom , upoznavanje javnih ustanova)
 • Radne aktivnosti u suradnji s lokalnom zajednicom Tvornica Tim rekord- Oriovac i Čuljak-obrt za proizvodnju.)
 • Zapošljavanje na otvorenom tržištu rada(suradnja s gradom Slavonskim Brodom i Zavodom za zapošljavanjem)
 • Uključivanje u kulturno-prezentacijke aktivnosti u suradnji s lokalnom zajednicom(izložbe, kazališne predstave, događaji u gradu, manifestacije)
 • Svakodnevno pružanje podrške obiteljima kroz informativno pravno savjetovalište, psihološko savjetovalište i podrška obiteljima koje imaju kod kuće osobu s teškim intelektualnim teškoćama.
 • Za članove je organiziran prijevoz i prehrana.

Aktivnosti slobodnog vremena su:

 • radionica krojenja i šivanja,
 • radionica zlatoveza,
 • radionica izrade nakita,
 • kreativna radionica,
 • likovna radionica,
 • folklorna radionica,
 • radionica vezenja,
 • kazališna radionica,
 • radionica tkanja
 • tepiha na tkalačkom stanu,
 • glazbena radionica,
 • fotografska radionica,
 • informatička radionica,
 • radno-rekreativni izleti,
 • sportske aktivnosti –aerobik, kuglanje, stolni tenis, vježbe u teretani.

U cilju povezivanja obitelji i osoba s intelektualnim teškoćama Udruga organizira povremena druženja, ljetovanja i zimovanja.