NATJEČAJ „ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – FAZA I“

Objavljeno: 13. 03. 2020 - Galerija

Udruga Regoč aplicirala je na natječaj pod nazivom natječaj „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA I“ sa projektom Moj prijatelj u zajednici. Dana 30. ožujka donesena je 1. Odluka o financiranju kojom je Udruzi Regoč odobreno financiranje projekta u iznosu od 1.498.062,50 HRK. Natječaj je objavljen u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020., Europski socijalni fond.