Menadžment volontera

Objavljeno: 15. 12. 2017 - Galerija

U sklopu projekta Eko-Eko Volonterko kojeg provodi Udruga za ruralni razvoj Eko Brezna, zaposlenici Udruge, Žaklina Ćirić, Marija Vidaković i Josip Vukojević prošli su četverodnevnu edukaciju Menadžment volontera sa željom stjecanja novih znanja i vještina potrebnih za razvoj i/ili unaprjeđenje volonterskih programa u svojim organizacijama.

Sudionici edukacije na interaktivan način upoznali su se sa zakonskim uređenjem volonterstva u RH, motivacijom za volontiranje te koracima upravljanja volonterima od planiranja volonterskog programa, izrade opisa volonterske pozicije, pronalaženja volontera, njihova odabira i edukacije, praćenja volontera i pružanja podrške, nagrađivanja i vrednovanja njihova angažmana do evaluacije njihova rada te cjelokupnog volonterskog programa. Stečena znanja zaposlenici Udruge će primijeniti prilikom kreiranja volonterskog programa svoje organizacije.