„I JA RADIM I DOPRINOSIM!“

Objavljeno: 30. 06. 2017 - EU projekti

Europska unijaHeader

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Regoč započela je s provedbom projekta „I ja radim i doprinosim!“ koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Razdoblje provedbe projekta: 01. lipnja 2017. –  31. svibnja 2018.godine, a ukupna vrijednost projekta je 639.598,48 kuna.

Projekt se bavi problemom zapošljavanja osoba s intelektualnim teškoćama i problemom održivosti socijalnih usluga koje pruža udruga Regoč i značajno će doprinijeti njihovoj kvaliteti života je će omogućiti da se obrazuju, razvijaju i uzdržavaju svojim radom.

Cilj projekta je osnažiti zaposlenike društvenog poduzećem za upravljanje njime, omogućiti nezaposlenim članovima da steknu potrebna znanja i vještine te da se osnaže za rad u društvenom poduzeću, te podizanje svijesti stanovnika Brodsko-posavske županije o društvenom poduzetništvu i društvenom poduzeću Regoč.

Očekivani rezultati projekta su: 5 zaposlenika educirano iz područja poduzetništva, o izradi poslovnih planova, osnovama marketinga i o izradi marketinških planova, 10 roditelja OIT pohađalo radionice psihosocijalne potpore, 13 OIT pohađalo radionice za psihosocijalno osnaživanje, 23 osobe educirane za izradu predmeta fuzijom, aranžmana i ukrasa od umjetnog cvijeća, tepiha od vune, šokačkih ponjava, izrađena brošura o društvenom poduzetništvu, organiziran Dan društvenog poduzeća Regoč te organizirana 2 studijska putovanja.

Za više informacija: dp.regoc@gmail.com, facebook, 035/266-500

Više informacija na www.strukturni fondovi.hr i www.esf.hr