23. Katarinski sajam

Objavljeno: 26. 11. 2018 - Galerija

Osim bogate ponude, u sklopu programa ovogodišnjeg sajma održani su razni zabavni i kulturno-umjetnički programi te predstave i plesni nastupi. Sajam su i ove godine obilježili odlična posjećenost, kvalitetna ponuda te bogat i raznovrstan program. Udruga Regoč je na sajmu predstavila svoje proizvode iz kreativne radionice i tkalački stan i na taj način omogućila posjetiteljima da sami nauče nešto u umijeću tkanja.