ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – FAZA I

Objavljeno: 21. 10. 2020 - Vijesti

Osobe s IT u većini slučajeva druže se s roditeljima i članovima obitelji . Kako bi potakli članove lokalne zajednice na druženje s osobama s IT kroz inovativnu socijalnu uslugu
“Moj prijatelj u zajednici” omogućili smo i jednima i drugima zajedničko druženje- osobama s IT uključivanje u život zajednice a članovima zajednice mogucnost prihvaćanja i senzibiliziranja.
Hvala svima koji su prepoznali važnost ove socijalne usluge i svoje slobodno vrijeme podijelili sa osobama sa IT.