Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici– FAZA 1

Objavljeno: 06. 04. 2020 - Vijesti

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je 30. ožujka 2020. godine 2. odluku o financiranju projekata u sklopu natječaja Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I. Udruzi Regoč odobreno je financiranje projekta pod nazivom “Moj prijatelj u zajednici”  u iznosu od 1.498.062,50 HRK.

2. Odluka o financiranju