“RADNE AKTIVNOSTI”

Objavljeno: 12. 02. 2021 - Vijesti

Radne aktivnosti se planiraju individualno, prema sposobnostima i sklonostima svake osobe. Na taj način se osigurava motivacija i razvijaju radno socijalne kompetencije. Tako su i ovaj radni tjedan korisnici uživali u radu i aktivnostima u koje su se uključili.