Radionice za izradu šokačkih ponjava u sklopu projekta „ I ja radim i doprinosim! “

Objavljeno: 19. 01. 2018 - Vijesti

Europska unija

Na imanju Udruge Regoč u Bukovlju 15., 16. i 17. siječnja održane su tri Radionice za izradu šokačkih ponjava u sklopu projekta „ I ja radim i doprinosim! “ za nezaposlene članove društvenog poduzeća Regoč. Izvoditeljica radionice bila je Maja Kuzmić, koja je bila ugodno iznenađena motiviranošću i zainteresiranošću polaznika, kako roditelja tako i osoba s intelektualnim teškoćama. Sudionicima je bilo vrlo bitno da odmah naučeno i primjene, stoga su se mnogi i okušali u izradi šokačkih ponjava. Za razliku od tepiha od vune, sudionicima se ova radionica čini malo kompliciranija za razliku od radionice za izradu tepiha od vune, no ništa što ne mogu vježbom i praksom usavršiti i naučiti.

Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr i  www.esf.hr