Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi brodsko-posavske županije za 2022. godinu

Objavljeno: 22. 08. 2022 - Vijesti

Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu Brodsko-posavske županije objavio je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi brodsko-posavske županije za 2022. godinu.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva je 340.500,00 kuna, a rok za prijavu projekta je 1. listopad 2021. godine.

Poziv je dostupan na https://www.bpz.hr/javni-pozivi-i-potpore/poziv-za-predlaganje-javnih-potreba-u-kulturi-brodsko-posavske-%C5%BEupanije-za-2022

Udruga Regoč priprema projekt za prijavu na ovaj Poziv kako bi osobama s intelektualnim teškoćama, ali i stanovništvu svoje lokalne zajednice pružila mogućnost uključivanja u kulturni život, potaknula ih na njegovanje tradicijske kulturne baštine te doprinijela unapređenju kulture na području Brodsko-posavske županije.