Održan kamp u Termama Tuhelj i Termama Jezerčica

Objavljeno: 26. 05. 2014 - Vijesti

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Slavonski Brod u sklopu projekta “Comprehensive Care to the Families with Dependent Member – Community4family” organizirala je četverodnevne kampove u Termama Tuhelj i Jezerčica.

Kamp u Termama Tuhelj bio je namijenjen za predsjednike i tajnike udruga, voditelje klubova i roditelje osoba s MR. U kamp u Termama Jezerčica stigle su osobe s MR i njihovi pratitelji.

Glavne aktivnosti voditelja udruga u Termama Jezerčica bile su edukacije i predavanja u svrhu osnaživanja udruga, a osobe s MR su u Termama Jezerčica imale sportske i zabavne aktivnosti.