NE MOGU SAM – PODRŽI ME

Objavljeno: 26. 03. 2012 - Vijesti

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Sl.Brod, „Klub Regoč“već se treću godinu za redom kontinuirano uključuju u Program zapošljavanja preko javnih radova u suradnji s Hrvatskim Zavodom za zapošljavanje.
Od 26.03.2012. do 25.07.2012. Udruga će preko Programa javnih radova zaposliti nove tri osobe (Ž.Ć., A.P., Dž.R.,). Na ovaj način ćemo kontinuirano nastaviti razvijati preduvjete za poboljšanje kvalitete života osoba s mentalnom retardacijom i njihovih obitelji.

Nove zaposlenice će svakodnevno pružati podršku i raditi sa članovima na usvajanju radnih navika, tehnika čišćenja prostora Kluba Regoč, prostora za održavanje radionica, pružat će podršku članovima koji žive sami, u njihovim domovima i članovima koji žive sa starim i bolesnim roditeljima. Podrška će se odnositi i na razvoj socijalizacije i komunikacije kroz  sudjelovanje u zajedničkim aktivnostima koje se odnose na uključivanje u aktivnosti lokalne zajednice i aktivnosti slobodnog vremena.

Zapošljavanjem preko programa javnih radova od 2010.g do danas kroz Udrugu je prošlo šest zaposlenika na određeno vrijeme. Koliko je uspješna kontinuirana provedba programa „Ne mogu sam – podrži me“ govori i činjenica da se broj korisnika koji svaodnevno borave u Udruzi u dvije godine povećao za šest članova. A koliko su se zaposlenici prilagodili i zbližili sa članovima pokazuje i to što od šest  bivših zaposlenika njih četvero još uvijek aktivno  sudjeluje u nekim aktivnostima Udruge i Kluba kroz volontiranje.

Voditeljica projekta „Ne mogu sam – podrži me“ je gđa. Mirjana Jakovče,prof. – predsjednica Udruge koja kao roditelj djevojke sa sindromom Down najbolje razumije roditelje i već godinama kroz projekte, programe i osobni angažman djeluje u smjeru  pružanja podrške roditeljima i osobama s mentalnom retardacijom.