KROJAČKA RADIONICA

Objavljeno: 02. 09. 2022 - Vijesti

Od mnogobrojnih radionica koje se provode, korisnici prema svojim željama i mogućnostima odabiru one u koje se žele uključiti.
Naša Marina odabrala je krojačku radionicu. Ovaj tjedan je uz podršku svladala tehniku otkopčavanja i uklanjanja gumbića uz pomoć škara sa materijala koji će se koristiti za recikliranje i stvaranje novih uporabnih i ukrasnih predmeta.
Bravo Marina!