Dan društvenog poduzeća Regoč

Objavljeno: 02. 05. 2018 - Vijesti

Europska unija

U sklopu Projekta “I ja radim i doprinosim!” 30. travnja 2018. godine organiziran je Dan društvenog poduzeća Regoč. Dan društvenog poduzeća Regoč provodio se u sklopu Info kampanje o društvenom poduzetništvu, gdje smo predstavili svoje proizvode i poslovanje, te upoznali stanovništvo Brodsko-posavske županije s osnovama društvenog poduzetništva i beneficijama koje ono ostvaruje za društvo u cjelini. Na taj način podigli smo svijest o društvenom poduzetništvu u BPŽ.

Društveno poduzetništvo planirana je poduzetnička aktivnost kreirana na način da pronađe inovativna i održiva rješenja socijalnih problema. Društvena poduzeća mogu biti neprofitne organizacije koje koriste poslovne modele kako bi zadovoljile svoju primarnu misiju ili konvencionalna poduzeća kojima je cilj postići društveni učinak koji prelazi granice njihovih ustaljenih poslovnih ciljeva. Društvenom poduzetništvu nije cilj isključivo uvećanje profita, pa tako ni raspodjela dobiti, već ispunjenje društvenih zadaća i pomaganje onim skupinama u društvu koje su u riziku od društvene isključenosti. Orijentirano je prema društvenoj pravednosti i teži smanjenju društvenih nejednakosti jačanjem solidarnosti i društvene povezanosti.

Projekt traje od 1. lipnja 2017. do 31. svibnja 2018. godine, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. U dosadašnjem tijeku provedbe članovi Udruge Regoč bili su, u skladu sa svojim mogućnostima, uključeni u društveno poduzetništvo u kojem se Udruga Regoč kroz poslovni model i realizaciju pokušava ostvariti na tržištu. Kako i sam naziv projekta kaže, oni zaista „rade i doprinose“!

Svi koji su toga dana prošli kroz imanje mogli su vidjeti mnogobrojne rukotvorine, ukrasne i uporabne predmete koje su izradili članovi Udruge, upoznati se sa svakodnevnim aktivnostima, kao i uzorno obrađen vrt. Posjetitelje su s aktivnostima Udruge upoznavali sami članovi. Dan društvenog poduzeća Regoč bio je jedan od navedenih rezultata projekta uz izrađenu brošuru i dva studijska putovanja kojima smo transferirali naučeno znanje iz prakse.

Vjerujemo da smo Danom društvenog poduzeća Regoč podigli svijest stanovnika županije o društvenom poduzetništvu, i na taj način utrli put prema još boljoj i svjetlijoj budućnosti naše Udruge i njenih štićenika!

Izrađena brošura o društvenom poduzetništvu dostupna je za download na slijedećem linku, bilo bi nam drago da ju preuzmete.

Brošura o društvenom poduzetništvu

 

Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr i  www.esf.hr