slider1slider2Zlatne kapljice dobrote za naš novi dom

Novosti

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Udruzi Regoč za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ Zaželi Regoč IV“

Objavljeno: 20. 03. 2024 - Vijesti

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19, od 8. veljače 2024. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: SF.3.4.11.01.0111 od 14.2.2024. godine  u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027., Udruga Regoč raspisuje Javni poziv za prijam u radni odnos. Cijeli tekst poziva nalazi se u nastavku.

Javni poziv

JAVNI POZIV PRIPADNICIMA CILJNE SKUPINE ZA SUDJELOVANJU U PROJEKTU ZAŽELI REGOČ IV

Objavljeno: 21. 02. 2024 - Vijesti

Udruga Regoč objavljuje Javni poziv pripadnicima ciljne skupine za sudjelovanje u projektu Zaželi Regoč IV koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda+ u financijskom razdoblju 2021.-2027., u okviru natječaja Zaželi – prevencija institucionalizacije.

Svi zainteresirani pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete iz ovog Poziva, obrasce za iskaz interesa mogu preuzeti osobno u prostorijama Udruge Regoč, Mikrorajon 13, 35 000 Slavonski Brod ili na internet stranici udrugaregoc.hr

Tekst Poziva i Obrazac za iskaz interesa nalaze se ispod ove objave.

Javni poziv

Prijavnica

 

KAMPANJA ZA INKLUZIVNO DJELOVANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA

Objavljeno: 09. 06. 2023 - EU projekti

 

U okviru projekta IzaZOVI u krizi, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i partnerske udruge osoba s invaliditetom pokreću Kampanju za inkluzivno djelovanje u kriznim situacijama “Svi za sve” kojom želi osvijestiti društvenu zajednicu o potrebama osoba s invaliditetom i važnosti dobrosusjedske pomoći u kriznim situacijama te potaknuti organizacije civilnog društva, volontere i građane na  solidarnost i spremnost na pružanje pomoći susjedima s invaliditetom u kriznim situacijama.

U nastavku je Priopćenje upućeno medijima kojem su priloženi letak o načinima postupanja prema osobama s invaliditetom i letak o Timovima za krizne situacije.

 

“Svi za sve”

Osobe s invaliditetom posebno su ranjive tijekom kriznih situacija, neovisno o tome jesu li uzrokovane prirodnim katastrofama, sukobima ili drugim izazovima. U takvim situacijama, uz postupanje službi koje djeluju u kriznim situacijama, od posebnog značaja su solidarnost i dobrosusjedska pomoć građana koje mogu postati temeljni stupovi podrške najranjivijima u našem društvu iz razloga što se nalaze u neposrednoj blizini ugroženih. Svi mi imamo moralnu odgovornost i priliku pokazati svoju humanost kroz podršku onima koji se suočavaju s dodatnim izazovima zbog invaliditeta.

Osobe s invaliditetom u kriznim situacijama suočavaju se s izazovima kao što su: otežan pristup hitnih službi zbog arhitektonskih barijera, nedostatka prilagođene opreme i otežane komunikacije; potrebe za specifičnom podrškom i korištenjem pomagala, dostupnost lijekova; postupci evakuacije te smještaj u skloništima koja bi trebala biti prilagođena njihovim potrebama. Stoga pozivamo donositelje odluka na usvajanje planova djelovanja u kriznim situacijama koji uključuju specifične potrebe osoba s različitim vrstama invaliditeta prilikom postupanja, evakuacije i smještaja.

Naglašavamo da dobrosusjedski odnosi u kriznim situacijama mogu biti važniji čak i od djelovanja nadležnih službi jer pružanje pomoći može započeti odmah i imati ključnu ulogu za sigurnost osobe s invaliditetom tijekom krizne situacije. Dobrosusjedski odnosi podrazumijevaju i razgovore koje je potrebno unaprijed provesti o planovima za krizne situacije u koje se uključuje i pomoć osobi u pripremi hitnih brojeva i kontakata, pripremi njihovog doma za krizne situacije i pakiranje osnovnih potrepština u torbu te planiranje eventualne evakuacije. Emocionalna podrška može biti jednako važna kao i fizička kako bi se smanjili stres i tjeskoba. U djelovanju dobrosusjedske pomoći poželjno je upoznati se sa širom mrežom podrške koju čine organizacije civilnog društva i volonteri koji mogu pružiti podršku osobama s invaliditetom. Ta vrsta susjedstva i međusobne podrške doprinosi jačanju zajednice i osigurava da nitko nije zanemaren tijekom kriznih situacija što je i cilj ove Kampanje za djelovanje prije, tijekom i nakon kriznih situacija. Inkluzivno djelovanje „Svi za sve“ u kriznim situacijama doprinosi solidarnosti, otpornosti i  održivosti zajednice i primjeni sintagme „Nitko ne smije biti izostavljen“ kojom Ujedinjeni narodi zahtijevaju od svih zajednica solidarno postupanje u okviru Programa održivog razvoja do 2030.

Društvena zajednica treba snažnije potaknuti djelovanje organizacija civilnog društva, volontera i građana organizirajući im programe obuke o pružanju podrške i načinima komunikacije s osobama s invaliditetom tijekom kriznih situacija. Uz to, neophodne su i edukacije o solidarnosti i dobrosusjedskoj pomoći čime se podiže građanska svijest  o potrebama susjeda s invaliditetom i spremnost za pružanje pomoći u kriznim situacijama.

Krizne situacije su onaj trenutak kada kao zajednica možemo pokazati svoju humanost i solidarnost. Pružimo podršku onima kojima je najpotrebnija, gradeći društvo koje je osjetljivo na potrebe svih svojih članova. Ujedinjeni, možemo pružiti sigurnost i podršku osobama s invaliditetom tijekom najizazovnijih trenutaka.

 

IzaZOVI u krizi – letak INKLUZIVNO DJELOVANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA

IzaZOVI u krizi – letak KRIZNE SITUACIJE I OSI

 

Partnerstvo u projektu SPOT – Stvori Promjenu, Ostavi Trag UP.04.2.1.11.0120

Objavljeno: 11. 10. 2022 - EU projekti

KORISNIK:

Udruga Eko Brezna

PARTNERI:

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Regoč Slavonski Brod – Partner 1

Učilište Moneo – Ustanova za obrazovanje odraslih – Partner 2

 

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta: 495.902,62 kn

Bespovratna sredstva EU: 421.517,23 kn

Državni proračun Republike Hrvatske: 74.385,39 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

21. OŽUJKA 2022. – 21. SRPNJA 2023.

 

CILJ PROJEKTA:

Unaprjeđeni stručni i upravljački kapaciteti lokalnih OCD-a na području Brodsko-posavske županije za rješavanje lokalnih problema i unaprjeđenje kvalitete života krajnjih korisnika.

CILJANA SKUPINA su organizacije civilnog društva  – korisnik i partner 1 u projektu (2)

KRAJNJI KORISNICI su organizacije civilnog društva s područja Brodsko-posavske županije (15), jedinica lokalne samouprave (1), volonteri (10)

 

REZULTATI PROJEKTA:

R1 – Osnaženi kapaciteti OCD-a u području financijskog upravljanja udrugom

R2 – Osnaženi kapaciteti OCD-a za neposredan rad u područjima relevantnim za rad OCD-a – socijalno uključivanje, zapošljavanje, obrazovanje, informacijsko-komunikacijske vještine

R3 – Promocija volonterstva, podizanje svijesti o važnosti volontiranja, posebice za dobrobit ranjivih skupina u lokalnoj zajednici

R4 – Osnaženi kapaciteti OCD-a za prepoznavanje potreba lokalne zajednice, osmišljavanje programskih aktivnosti koje će odgovarati na potrebe lokalne zajednice

R5 – Osnaženi kapaciteti Lokalnog info centra za udruge koji će znanja i vještine u okviru jačanja kapaciteta OCD-a u ovom projektu prenositi u druge male lokalne udruge kojima je potrebna podrška u radu i djelovanju

R6 – Osnaženi kapaciteti OCD-a za unaprjeđenje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina

R7 Osnaženi kapaciteti OCD-a za korištenje alata za uspostavu online poslovanja i rada na daljinu

R8 Unaprjeđenje informatičke kompetencije predstavnika OCD-a Korisnika i  Partnera 1

 

AKTIVNOSTI:

PE1 Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva

  • VERIFICIRANI PROGRAM „FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI MENADŽER”
  • EDUKACIJA ZA KRIZNO UPRAVLJANJE, KRIZNO VOLONTIRANJE I DIGITALNE KOMPETENCIJE
  • MEDIJACIJA – OSNOVNI TRENING ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA
  • EDUKACIJA INKLUZIVNA ORGANIZACIJA
  • EDUKATIVNA RADIONICA ZA JAČANJE KAPACITETA OCD-A
  • EDUKACIJA SPOT&SUPPORT TRENING O MENTALNOJ HIGIJENI I PSIHOSOCIJALNOJ  PODRŠCI
  • INFO DANI U LOKALNOM INFO CENTRU ZA UDRUGE (5 INFO DANA)
  • VOLONTERSKE AKCIJE  – „VRTLARITI JE LAKO, DOĐI POKAZAT ĆU TI KAKO”, „PLODOVI NAŠEG VRTA”, „NAŠ OSMIJEH ZA BOŽIĆ” (8 VOLONTERSKIH AKCIJA)

PE2 Jačanje kapaciteta OCD-a i provedba savjetovanje udruga kao poslodavca u kriznim situacijama

  • MENTORSKI PROGRAM ZA PRILAGODBU OCD-A KAO POSLODAVCA ZA ONLINE POSLOVANJE I ORGANIZIRANJE RADA NA DALJINU (UKLJUČUJUĆI EDUKACIJE I OSNAŽIVANJE SLABIJE INFORMATIČKI PISMENIH KORISNIKA ZA ONLINE POSLOVANJE I USPOSTAVU HOME OFFICE-A)

PE V Promidžba i vidljivost

PE PM Upravljanje projektom i administracija

 

Posrednička tijela u provedbi projekta su Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (PT1) i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (PT2)

 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu: “Zaželi Regoč – faza III”- kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0048

Objavljeno: 05. 10. 2022 - EU projekti

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-19 od 12. kolovoza 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0048 od 16. rujna 2022. godine te na temelju članka 42. Statuta Udruge Regoč predsjednica donosi odluku o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu: “Zaželi Regoč – faza III”- kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0048.

Odluka Povjerenstvo

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu: “Zaželi Regoč – faza III”- kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0048

Objavljeno: 05. 10. 2022 - EU projekti

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-19 od 12. kolovoza 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0048 od 16. rujna 2022. godine Udruga Regoč objavljuje
JAVNI POZIV
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu:
“Zaželi Regoč – faza III”- kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0048, kroz Poziv “Zaželi Program zapošljavanja žena – faza III”

Kandidati koje se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Udruga Regoč, Mikrorajon 13, 35000 Slavonski Brod, putem pošte ili osobno u roku od 8 dana od dana objave Oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do 13. listopada 2022. godine

1. Javni poziv

2. Obrazac prijave

3. Izjava o obrazovanju

4. Izjava suglasnosti za osobne podatke

Obavijest o povećanju alokacije – „Zaželi – program zapošljavanje žena – faza III“

Objavljeno: 08. 09. 2022 - Vijesti

Dana 08. rujna 2022. godine Vlada Republike Hrvatske je na prijedlog  Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donijela Odluku o davanju suglasnosti za povećanje prethodno odobrenih sredstava za poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi – program zapošljavanje žena – faza III“, u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, za ukupno 245 milijuna kuna, čime će ukupna sredstva dodijeljena za predmetni Poziv iznositi 445 milijuna kuna.

Predmetnim povećanjem dostupnih financijskih sredstava omogućit će se financiranje projekata koji nisu ušli u prethodnu financijsku omotnicu te će se time izravno utjecati na veći obim zapošljavanja pripadnica ciljane skupine – nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih i/ili nemoćnih osoba.

PROMJENE U POSLOVANJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Objavljeno: 05. 09. 2022 - Vijesti

Zbog procesa uvođenja eura kao službene valute u RH, na snagu je stupio Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22) prema kojem su sve neprofitne organizacije obvezne od današnjeg dana provoditi određene obveze. Zakon je dostupan za čitanje na adresi https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_57_803.html.

Također, Ministarstvo financija u srpnju je donijelo Uputu o prilagodbi aktivnosti neprofitnih organizacija u procesu uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, kojom se detaljnije razrađuje provedba navedenih obveza, a koja je dostupna na adresi https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/neprofitne-organizacije/upute-obavijest-pitanja/119

Želimo svima što lakšu i bržu prilagodbu.

Srdačan pozdrav iz Udruge Regoč!